Why storytelling through local languages matters

 

Why storytelling through local languages matters

Preserving endangered languages while promoting reading, independent publishing house Aklat Alamid has been hitting two birds with one stone since 2016.

The story and advocacy of Aklat Alamid was born out of co-founder MJ Cagumbay Tumamac’s realization that there were only very few children’s books written in different languages of the Philippines.

“Nagkita kami ni China sa Indonesia noong 2016 sa isang children’s literary conference sa Yogyakarta, Indonesia. Sa isang pag-uusap namin, na-realize namin na wala pang publishing house na dedicated lang talaga sa children’s books written in different languages of the Philippines. Puro English and Filipino,” Tumamac’s said in an interview with PTV Digital.

Tumamac, who also serves as the press’ administrative head, said their publishing’s name Alamid was based on civet cat or alamid, an animal endemic to the Philippines.

A symbolism, he said, is to focus on publishing books written in different languages of the country.

Why storytelling through local languages matters

“Naging madali sa aming ang mag-collaborate dahil malinaw sa amin ang tunguhin ng Aklat Alamid. Tulad ng alamid na endemic species sa Pilipinas at declining na ang bilang sa mga kagubatan, ganoon din ang wika sa bansa na paunti nang paunti na rin ang bilang ng mga gumagamit at ang ilan nga ay nawawala na,” China De Vera, Aklat Alamid co-founder and senior editor, added.

The Philippines is home to over 170 languages. However, according to the language database Ethnologue, there are now 28 endangered languages in the country, with 11 threatened with extinction, and several already extinct.

Decentralizing local books production


Citing research, De Vera said education in the mother tongue is significant for inclusion and quality learning among children.

“Sa pag-aaral, higit ang pagkatuto ng bata kung ang unang wika ang ginagamit sa pagtuturo sa kanya. Pero ang problema, kakaunti lang ang kagamitang panturo ang magagamit ng mga bata na wala sa sentro,” de Vera said.

“Kalakhan kasi ng produksiyon ng panitikang pambata ay nakasentro sa mga wika ng mga nasa sentro. Paglalapit itong pag-decentralize na hindi lamang sa libro maging sa produksiyon ng libro dahil mismong nakaugnay at/o nakalubog sa partikular na rehiyon,” she added.

Aklat Alamid publishes books for children and teens.

Challenges hounding independent publishers


Just like any other independent publishers, among the challenges hounding Aklat Alamid are limited resources, staffing, and time, according to De Vera.

“Maraming kinakaharap na hamon ang independent publishers. Sa Aklat Alamid, apat lamang kami at may iba pa kaming pinagkakaabahalahan maliban sa paglathala ng mga aklat pambata–maliban sa resources, oras din ay limitado samin,” De Vera shared.

Why storytelling through local languages matters

“Bahagi rin ang limitadong espasyo sa distribusyon ng libro, ito ay para matiyak namin na babalik ang gastos at iikot ito para susunod na produksiyon ng libro. Maiuugnay ang usapin na ito sa pagkilala sa panitikang pambata mula sa rehiyon at paano ito tinatangkilik,” she added.

However, De Vera said, they mostly rely on grants, subsidies, and collaborations from institutions, such as the National Book Development Board.

John Romeo Venturero, marketing head of Aklat Alamid, also underscored the importance of local government’s support as well as partnership with organizations and individuals.

“Malaking hamon ang maglimbag ng mga aklat. Maliban sa pinansiya at usapin sa logistics, marami pang iba pang aspekto ng publikasyon ang dapat pagtuunan ng pansin,” Venturero added.

“Dahil dito, mahalagang makuha ang suporta ng pinakamaraming mga indibidwal, organisasyon, at institusyon. Kasama dapat dito ang mga lokal na pamahalaan. Layunin din kasi ng mga independent publisher na maitawid ang aming adbokasiya sa komunidad. Magagawa lamang ito sa malawakang pakikipagtulungan,” he continued.

Aklat Alamid recently launched “Ang Buhok nga Naglimpyo kang Suba” (The Hair that Cleaned the River) by Genevieve L. Asenjo and Viel Vidal during the annual Iloilo Mega Book Fair.

The publishing house will also release new titles written in Binisaya, Kalinga, Chavacano, Bantayanon, Bikol, and Waray in 2023. (Gabriela Baron/PTV News, republished, dated November 30, 2022)

 

###

Comments